KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN- BIODIVERSITETEN

CARBON ACTION SVENSKFINLAND

Projekt: Carbon Action Svenskfinland

Tidsperiod: 2020-2022

Ansvarig: Anne Antman, BSAG, anne.antman@bsag.fi

Finansiärer: SLC, Jordfonden, Svenska Kulturfonden


Kort beskrivning:

Projektet Carbon Action Svenskfinland utvidgar arbetet på Carbon Action-plattformen till de svensktalande områdena i Finland. Carbon Action har bjudit på utbildningstillfällen, webbinarier och olika typer av material för finskspråkiga odlare, och genom Carbon Action Svenskfinland kan vi bjuda på dessa också till den svenskspråkiga målgruppen. I tillägg till seminarier, material och fältdagar utlovas också en aktivering av verksamhet i smågrupper i hela Svenskfinland. Vi samarbetar även med svenskspråkiga jordbruksrådgivare, som kan hjälpa till att sprida ny information snabbt och effektivt till målgruppen.


Läs nyheten om starten på projektet r.