Emma Wickman

Odlingsmark: Holistiskt tänkande och experiment på Krämars gård

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Välmående åkermark och bra växtsorter kärnan i Nyby gårds verksamhet

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Korna ökar biodiversiteten på Koskis gård

Carbon Action

Marken är en livsviktig resurs – hur tar finlandssvenska jordbrukare hand om den? frågar den nya podcasten Odlingsmark

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Nygård strävar efter bättre markstruktur och bättre avkastning med regenerativa metoder

Carbon Action

Webbinarium 9.4: Täckdikning – problemlösning och planering

Carbon Action

Regenerativt jordbruk tar ett kliv framåt i Finland – samarbete matkedjan igenom gör onlinekurs gratis för alla

Carbon Action

Carbon Action-gårdar: Jokela gård

Carbon Action

Carbon Action-gårdar: LuomuMattinen

Carbon Action

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Lansering av Grunderna i regenerativt jordbruk 9.2.

Carbon Action