Anne Nordling

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Odlarna står i centrum i det nya HITTI-projektet: ”Det här är precis den typen av next-level insatser som behövs nu!”

Carbon Action

Webbinarium 18.3: Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt

Carbon Action

Webbinarium 16.2: Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?

Carbon Action

Effektivt och helhetsmässigt planerat odlingssystem på Skriks gård

Blogg

De här jordbrukarna testar odling som förbättrar markens bördighet och skyddar Östersjön

Blogg

Carbon Action nominerat till nordiska rådets miljöpris

Carbon Action

Webbinarium 16.11: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Carbon Action

Fältträff 13.10: Fånggrödor – odlingsråd och praktisk kunskap

Carbon Action

Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

Carbon Action

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Carbon Action