KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Aktuellt

Webbinarium 16.11: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Välmående åkermark och bra växtsorter kärnan i Nyby gårds verksamhet

Carbon Action

Fältträff 13.10: Fånggrödor – odlingsråd och praktisk kunskap

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Korna ökar biodiversiteten på Koskis gård

Carbon Action

Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

Carbon Action

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Carbon Action

Marken är en livsviktig resurs – hur tar finlandssvenska jordbrukare hand om den? frågar den nya podcasten Odlingsmark

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Nygård strävar efter bättre markstruktur och bättre avkastning med regenerativa metoder

Carbon Action

Fältträff 1.9: Mät och observera åkerjordens skick

Carbon Action

HBL 21.11: Ekobondens dilemma: Många vill odla mera klimatsmart, men EU bromsar

Carbon Action

Landsbygdens Folk 9.2: Gratis kurs i regenerativ odling blir tillgänglig för alla

Carbon Action