KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Aktuellt

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Nyheter

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Evenemangskalender

Marken är en livsviktig resurs – hur tar finlandssvenska jordbrukare hand om den? frågar den nya podcasten Odlingsmark

Nyheter

Podcasten Odlingsmark: Nygård strävar efter bättre markstruktur och bättre avkastning med regenerativa metoder

Podcasten Odlingsmark

Fältträff 1.9: Mät och observera åkerjordens skick

Evenemangskalender

HBL 21.11: Ekobondens dilemma: Många vill odla mera klimatsmart, men EU bromsar

I media

Landsbygdens Folk 9.2: Gratis kurs i regenerativ odling blir tillgänglig för alla

I media

Webbinarium 9.4: Täckdikning – problemlösning och planering

Evenemangskalender

Regenerativt jordbruk tar ett kliv framåt i Finland – samarbete matkedjan igenom gör onlinekurs gratis för alla

Nyheter

Carbon Action-gårdar: Jokela gård

Carbon Action-gårdar

Carbon Action-gårdar: LuomuMattinen

Carbon Action-gårdar