KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

ACCC –flaggskeppsprogrammet

Projekt: ACCC–flaggskeppsprogrammet (Atmosphere and Climate Competence Center)

Tidsperiod: 2021–2025

Ansvarig: Markku Kulmala, Helsingfors universitet

Kompetenscenter grundat av Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet.

Finansiär: Finlands Akademi


Kort beskrivning:

ACCC –flaggskeppsprogrammet (Atmosphere and Climate Competence Center) finansierat av Finlands Akademi, strävar efter att ta sig an två stora globala utmaningar: klimatförändringen och försämrad luftkvalitet. Ett av målen är att skapa bättre förståelse om samspelet mellan jordbruksmark och atmosfären. Helsingfors universitet, Finlands meteorologiska institut, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet hör till kompetenscentret och ett stort antal intressenter från olika samhällssektorer deltar i verksamheten.

Läs mera: https://www.acccflagship.fi/