Månad: september 2021

Fältträff 13.10: Fånggrödor – odlingsråd och praktisk kunskap

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Korna ökar biodiversiteten på Koskis gård

Carbon Action

Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

Carbon Action

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Carbon Action

Marken är en livsviktig resurs – hur tar finlandssvenska jordbrukare hand om den? frågar den nya podcasten Odlingsmark

Carbon Action

Podcasten Odlingsmark: Nygård strävar efter bättre markstruktur och bättre avkastning med regenerativa metoder

Carbon Action