ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Hanke: Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään

Kesto: 2019 – 2022. Mahdollisuus myös jatkoon 2022 – 2025.

Konsortio: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Zürichin yliopisto, Ilmakehätieteiden keskus INAR, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen Ympäristökeskus (SYKE), BSAG

Konsortion johtaja: prof. Jari Liski (Ilmatieteen laitos), varajohtaja: prof. Kristiina Regina (LUKE)

Rahoittaja: Strateginen tutkimus


Lyhyt kuvaus:

Ruokajärjestelmä on suurien haasteiden edessä. Sen pitäisi olla merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja samalla tuottaa kestävästi terveellistä ruokaa kasvavalle väestölle. Maanviljely aiheuttaa globaalisti ison osan ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksista. Hiilen sitominen maatalousmaahan on iso mahdollisuus ruokajärjestelmälle vastata ilmastokriisiin. Ilmastoviisas regeneratiivinen maatalous tarjoaa myös muita hyötyjä. Se parantaa maaperän kuntoa ja maaperän kykyä pidättää vettä ja ravinteita, kasvattaa viljelyvarmuutta, satoja sekä ruuan laatua, ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

stn MULTA -konsortio i) kehittää ruokajärjestelmää hyödyttäviä ilmastoviisaita viljelykäytäntöjä, ii) kokeilee käytäntöjä maatiloilla, iii) kehittää hiilensidonnan todentamisjärjestelmän ja iv) kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja näiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi Suomessa ja muualla. Kokonaisvaltaista systeemistä muutosta kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa.


Työpaketit (WP):

  • WP1 ’’Prosessit maaperässä’’, Dos. Jussi Heinonsalo, Mikrobiologian osasto, HY
  • WP2 ‘’Käytännöt maatiloilla’’, Dr. Risto Uusitalo, Luke
  • WP3 ’’Hiilen sidonnan todentaminen’’: Dos. Liisa Kulmala, IL
  • WP4 ‘’Yhteiskunta/ohjauskeinot’’: Prof. Markku Ollikainen, Taloustieteen laitos, HY
  • WP5 ‘’Vuorovaikutus’’: Dos. Laura Höijer, BSAG
  • WP6 ‘’Koordinaatio’’: Prof. Jari Liski, IL

Muut tutkimuspaikat ja niiden vastuutahot:

SYKE, Dr. Tuomas Mattila

Ilmakehätieteiden keskus INAR, Associate Prof. Annalea Lohila

Zürichin yliopisto, Prof. Anna-Liisa Laine


Tiedote hankkeesta ja tarkempi listaus mukana olevista tutkijoista ja sidosryhmistä täällä

stn MULTA -kick-off 16.8.2019

Yhteistyössä