ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Teknologia ja paikkatieto

Lohkon kasvukunnon havainnointia nelikopterikuvauksella

TÄSMÄVILJELY

Kasvipeitteisyyden tutkiminen kännykällä

Sentinel playground – opasvideo