ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Luonnon monimuotoisuus

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lue uutinen hankkeesta tästä.

Yhteistyössä