ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

HIILIPOLUILTA HIILIHIGHWAYLLE

Hanke: Carbon Action – hiilipoluilta hiili-highwaylle

Kesto: v. 2019

Vastuuhenkilö: Eija Hagelberg, BSAG, eija.hagelberg@bsag.fi

Konsortio: BSAG-vetoinen hanke, joka toteutetaan yhdessä Carbon Action -alustan tutkijoiden kanssa

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö


Lyhyt kuvaus:

Carbon Action – ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle” -hanke jatkokouluttaa Carbon Actionissa mukana olevat sata hiiliviljelijää. Tavoitteena on tieteellisen tutkimustiedon jalkauttaminen viljelijöille ja aktiivisen vuoropuhelun synnyttäminen tutkijoiden ja viljelijöiden välille.

Carbon Action -hiiliviljelijät ovat todiste siitä, että viljelijöillä on suurta kiinnostusta olla ratkaisemassa ympäristöongelmia. Viljelijät ovat mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta omilla valinnoillaan, jonka tueksi viljelijät tarvitsevat uutta tutkimustietoa. Tätä viestiä voidaan viedä parhaiten eteenpäin näyttämällä käytännön esimerkkejä, joita tämä hanke tarjoaa. Asiasta kiinnostuneille viljelijöille tulee tarjota parhaat työkalut käytännön työhön ja kokeiluihin. Tutkijoiden tuki motivoi viljelijöitä, ja vastaavasti viljelijöiden käytännön kokemukset tuovat arvokasta tietoa tutkijoille.