ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Hankkeet

Carbon Action -alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta maaperän hiilensidonnan tehostamiseksi ja maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseksi. Alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto.

Carbon Action viljelijäyhteistyö ja JÄRKI

BSAG:n JÄRKI-hanke on toiminut vuodesta 2009 kestävän maatalouden edistämiseksi. Hanke sai 2019 viisivuotisen jatkorahoituksen projektin perusrahoittajilta Louise ja Göran Ehrnroothin säätiöltä sekä Sophie von Julinin säätiöltä.

Lue lisää

TWINWIN-hanke

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lue lisää

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Strategisen tutkimuksen rahoittama "MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään" kattaa kaikki Carbon Action -alustan tavoitteet ja mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen.

Lue lisää

MAANEUVO-hanke

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama hanke "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" tuo tutkijat, neuvojat ja viljelijät yhteen.

Lue lisää

CARBOCREDIT-hanke

"Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)" –hanke on osa Business Finlandin rahoittamaa CARBO-yhteistyöverkostoa. Hankkeen ytimessä on hiilen sidonnan todentaminen.

Lue lisää

HIILIPOLKU-hanke

Nesslingin Säätiön rahoittama "Hiilipoluilta hiili-highwaylle" -hanke keskittyy Carbon Action -hiiliviljelijöiden kouluttamiseen.

Lue lisää

PUUKUJANNE-hanke

Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittama "Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla" -hanke tutkii peltometsäviljelyä keinona hillitä ilmastonmuutosta, sekä sen vaikutuksia viljakasvien satoihin.

Lue lisää

MAANPARANNUSAINEET-hanke

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoittama ’’Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan’’ selvittää maanparannusaineiden vaikutuksia peltomaan mikrobeihin.

Lue lisää

FluCS Tool -hanke

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoittama "Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen" -hankkeessa kehitetään työkalua hiilensidonnan mittaamiseen ja todentamiseen.

Lue lisää

Carbon Action Svenskfinland -hanke

SLC:n, Jordfondenin ja Svenska Kulturfondenin rahoittama Carbon Action Svenskfinland -hanke laajentaa Carbon Action -alustan työtä Suomen ruotsinkielisille alueille.

Lue lisää

INAR RI Agriculture -hanke

Suomen Akatemian rahoittama ja Helsingin yliopiston koordinoima INAR RI Agriculture -hanke selvittää pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjä ja kykyä sitoa hiiltä.

Lue lisää

LIFE CarbonFarmingScheme

LIFE CarbonFarmingScheme -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla maa- ja metsätalouden harjoittajia voitaisiin kannustaa hiiltä sitoviin monihyötyisiin toimenpiteisiin. Hanke selvittää edellytyksiä kannustimille, jotka yhdistävät EU:n ilmastotavoitteita, hiilen vapaaehtoismarkkinoita sekä maa- ja metsätalouspoliitikkojen keinoja uudella tavalla ja olisivat käyttöönotettavissa eurooppalaisessa maa- ja metsätaloudessa. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Lue lisää

Regeneratiivinen viljely Koillis-Euroopassa

Hankkeessa selvitetään mallasohran viljelyn nykytilaa ja olosuhteita Suomessa, Puolassa ja Liettuassa ja mahdollisuuksia regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn edistämiselle.

Lue lisää

Hiiliviljelyyn liittyviä hankkeita muualla: