ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Yritykset

Yritysten osallistuminen Carbon Actioniin on keskeistä, jotta maatalouden hiilen varastoinnista saadaan valtavirtaa ja hankkeen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Liiketoimintaa tarvitaan muutosten aikaansaamiseksi ruokaketjussa ja viestin viemiseksi kuluttajille.  Näin voimme yhdessä edistää kestävämpää ruuantuotantoa.  

Carbon Actionin keskeinen toimintaperiaate on kaikkia hyödyttävä yhteistyö, jossa toimia voidaan suunnata toisilta oppien. Carbon Action -tiedeyhteisö tarvitsee viljelijöiden ja yritysten apua ja laajaa kokemuspohjaa, jotta tiede voisi tuottaa käytännössä toteutettavia ratkaisuja.  Carbon Actionin tiedeyhteisön tulokset taas kiinnostavat osallistuvia yrityksiä ja maatalouden ammattilaisia.  

Liittymällä Carbon Action -yritysalustaan yrityksellä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada nopeasti tuoreinta tutkimustietoa. Jaamme tietoa hiilensidonnan edistämisestä ja muista terveen maaperän hyödyistä kuten esimerkiksi rehevöitymisen vähenemisestä ja luonnon monimuotoisuuden paranemisesta. Hankkeessa mallinnetaan myös mahdollisen hiilen markkinapaikan toimintamekanismeja ja -periaatteita.  

Yhteistyössä yrityksen, BSAG:n ja tutkijoiden välillä voidaan kehittää mm. yrityksen hankintakriteerejä, vahvistaa vastuullisuusviestintää, kouluttaa viljelijöitä ja yrityksen työntekijöitä sekä selvittää millä muilla keinoilla yritys voi hyödyntää Carbon Actionin kehittämiä menetelmiä kestävämmän liiketoiminnan rakentamisessa. Näin yritys voi toteuttaa kestävän kehityksen strategiaansa esimerkiksi vähentämällä päästöjään, edistämällä kestävämpien tuotteiden saattamista markkinoille ja vaikuttamalla kuluttajien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen.  

Carbon Action -yritysalusta kokoaa yhteen osallistuvat yritykset ja ryhmä tapaa säännöllisesti. Myös tutkijat ja hankkeen muut asiantuntijat osallistuvat yritysyhteistyöhön. Tavoitteena on edistää osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymistä Carbon Actionin vaikuttavuuden lisäämiseksi.  

Carbon Action yritysyhteistyö: Miten maaperän hyvinvointi ja yhteistyö liittyvät ruokaketjun kestävyyden parantamiseen? SOK:n Nina Elomaa ja Valion Juha Nousiainen keskustelevat

Hankkija kouluttaa henkilöstöään ja asiakkaitaan, sisällyttää uudistavan viljelyn periaatteet digitaalisiin ratkaisuihinsa, ja viestii ja markkinoi aktiivisesti omissa kanavissaan uudistavaa viljelyä. Lisäksi yhtiö kehittää tuote- ja palveluvalikoimiaan yhteistyössä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää.


Leijona Catering kehittää raaka-ainevalintoja, ruokalistoja ja tuotelaatuvaatimuksiaan sekä ottaa vaatimukset käyttöön yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa. Lisäksi yhtiö kasvattaa uudistavasti viljellyn ruuan osuutta ruokatarjonnassaan, lisää omaa ymmärrystään ja asiakasviestintää uudistavasta viljelystä. Lue lisää.


DAVA Foods Finland Oy kouluttaa sopimustuottajiaan kanan rehun uudistavaan viljelyyn, kehittää kananlannan ravinteiden kiertoa ja edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tilojen lämmityksessä. Lisäksi yritys kehittää kuluttajamarkkinoille häkittömästi tuotetun kananmunan, jonka tuotantoketjussa pienennetään ympäristöjalanjälkeä, kuten vaikutuksia Itämereen ja ilmastoon. Lue lisää.


Biocode Oy kehittää verkkopalveluaan elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskemiseksi siten, että laskuri tunnistaa uudistavan viljelyn vaikutukset maaperän hiilensidontaan. Laskuri on käytännönläheinen lisä Ilmatieteen laitoksen Carbon Actionissä kehittämälle maaperän hiilivaraston todentamisjärjestelmälle.   Biocode myös ohjaa palvelunsa käyttäjiä Uudistavan viljelyn e-opistoon. Lue lisää.


Nestlé kouluttaa Suomessa kahden tuotemerkkinsä raaka-aineiden viljelijöitä uudistavan maatalouden käytäntöihin. Nestlé kouluttaa myös omaa henkilökuntaansa, hyödyntää tätä osaamista tuotekehityksessään ja vie lisäksi Carbon Action -alustan oppeja muihin maihin, joissa yhtiö toimii. Lue lisää täältä.


Bernerin tavoitteena on edistää kestävää ruokajärjestelmää. Carbon Action -alustalla Berner haluaa vaikuttaa maaperän kasvukunnon parantamiseen sekä oppia ja viestiä hiilensidonnasta. Uutta tietoa on tarkoitus käyttää Bernerin tuote- ja palvelukehityksessä. Lue lisää täältä.


Valikoidut Anoran sopimusviljelijät ovat mukana Carbon Actionin hiilitiloina. Anora maksaa maanäytteiden analysoinnista koituvat kustannukset. Lue lisää täältä. V. 2020 Anora jatkaa yhteistyötään BSAG:n kanssa uusimalla Itämeri-sitoumuksensa, joka ottaa käyttöön uusia työkaluja monihyötyisen uudistavan maatalouden edistämiseksi. Anora tulee myös tarjoamaan koulutusta uudistavasta maanviljelystä sopimusviljelijöilleen. Lue lisää täältä ja täältä.


Valio osallistuu Carbon Actioniin kouluttamalla maitotilallisensa hiiliviljelijöiksi. Ensimmäiset koulutukset on jo pidetty, ja tavoitteena on saada kaikki tilalliset koulutettua vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää täältä.


S-ryhmä osallistuu Carbon Actionin yritysalustaan, ja rahoittaa metrin maanäytteiden ottoa ja tutkimusta. Lue lisää täältä.


Apetitin Räpin koetila on mukana yhtenä Carbon Actionin hiilitiloista. Apetit pyrkii edistämään kestävää ruokaketjua ja tuotteistamaan hiiliviljelyä sopimusviljelijöidensä kautta. Lue lisää täältä.


Fazer-konserni on tullut mukaan Carbon Action -alustalle liittämällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilen sitomisen maaperään vahvasti osaksi kestävää viljantuotantoa edistävää viljavisiotaan. Lue lisää täältä.


Atrian tavoitteena on parantaa ympäristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa. Ytimessä on tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen, ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä maaperän kuntoa ja hiilensidontaa parantavien menetelmien edistäminen. Lue lisää täältä.


Sinebrychoff logo

Sinebrychoffin työn keskiössä on raaka-aineiden alkutuotannon kestävyyden edistäminen. Merkittävässä roolissa on tavoite ”Kohti hiiliviljeltyä jouluolutta”. Lisäksi Sinebrychoff tiedottaa omaa henkilökuntaansa ja tärkeitä sidosryhmiään hiiliviljelystä ja siihen liittyvistä periaatteista. Lue lisää täältä.


gofore_logo_orange

Gofore tarjoaa asiantuntemusta dataa hyödyntävien teknologioiden suunnitteluun ja kehittämiseen, joka tukee BSAG:n ja erityisesti Carbon Action -verkoston tavoitteita maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi, sekä regeneratiivisten maanviljelymenetelmien käyttöönottamiseksi. Lue lisää täältä.


Mielenkiintoisia yritysuutisia maatalouden hiilensidonnasta

Kerromme mielellään lisää hankkeestamme! Ole siis yhteydessä! 
Michaela Ramm-Schmidt, Toimitusjohtaja, yritysyhteistyö

michaela.ramm-schmidt@bsag.fi 

Puh. 040 525 0509