ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Mitä hiilitiloilla tehdään?

Carbon Action on laaja yhteistyöalusta. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää hiiliviljelyn yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään omille tiloilleen sopivia, hiiltä maahan varastoivia viljelytoimia. Mukaan Carbon Actioniin on valittu reilut sata vapaaehtoista tilaa, jotka haluavat olla edistämässä hiilen varastoitumiseen liittyvää tutkimusta, sekä jalkauttamassa siihen liittyviä viljelykäytäntöjä Suomeen.

Kyseessä on viljelijälähtöinen kokonaisuus, joka muotoutuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. Mukana olevat viljelijät toivovat saavansa uutta faktatietoa hiilen varastoimiseen ja pellon kasvukuntoon liittyvistä asioista, ja siihen tiedonjanoon hankkeen koulutuksissa ja pienryhmissä vastataan. Tiedon lisäksi alusta tarjoaa laajan kirjon erilaisia tapoja olla edistämässä hiiltä varastoivien viljelytapojen kehittämistä, sekä tietoisuuden lisäämistä niistä.

Carbon Action on muodostanut tiiviin, yli sata hiilipilottitilaa kattavan verkoston, sekä pienryhmiä eri hiiliviljelyn toimenpiteiden ympärille. Tällainen toiminta suo tilaisuuden jakaa kokemuksia koko Suomen kattavan hiilitilaverkoston kanssa. Jokaisella hiilitilalla on oma tapansa osallistua hankkeeseen; jotkut ovat erittäin aktiivisia, ja toiset osallistuvat vähemmän – jokainen tila on silti erittäin arvokas tutkimukselle!

Mitä hiilipilottitiloilla tehdään?

Hiilitilat toteuttavat ja kokeilevat pelloillaan omaan tarpeeseensa sopivia viljelytoimenpiteitä, jotka tähtäävät hiilen varastoimiseen ja maan kasvukunnon parantamiseen. Tavoitteena on saada kaikilta tiloilta tutkimuskäyttöön soveltuvaa aineistoa, joten jokainen tila on osaltaan mukana viemässä tutkimusta eteenpäin, sekä kehittämässä toimenpiteitä, joilla peltomaat saadaan maksimaalisesti hiiltä varastoiviksi. Lue tiloilla tehtävästä tutkimuksesta tarkemmin.

Jotta Carbon Actionin tavoitteet tutkimuksen ja viljelytoimenpiteiden kehittämisen osalta toteutuisivat, hiilitiloilta on edellytetty:

 • Yhden, noin kolmen hehtaarin kokoisen lohkon valinta testilohkoksi, jossa on koeosio ja verrokkiosio
 • Maanäytteiden otto hankkeen alussa sekä viiden vuoden päästä testilohkoilta, sekä tarkat muistiinpanot toimenpiteistä ja niiden kustannuksista
 • Multavuudenhoitosuunnitelman tekeminen testilohkolle ja sen noudattaminen
 • Sitoutuminen hankkeen koulutuksiin, joita järjestetään vuosittain (yksi lähialoituskoulutus on ollut pakollinen, osassa etämahdollisuus)
 • Vastaaminen kyselyihin ja/tai haastatteluihin (korkeintaan kahdesti vuodessa)
 • Osallistuminen suljettuun keskusteluryhmään
 • Pienryhmätyöskentely oman hiiliviljelytoimenpiteen tiimoilta

Esimerkkejä pelloilla tehtävistä toimenpiteistä:

 • Yhteyttämisen lisääminen kasvipeitteisyyttä lisäämällä, kasvuaikaa pidentämällä sekä satotasoja kasvattavilla lajike- ja lajivalinnoilla
 • Maan rakenteen ja kasvukunnon parantaminen
 • Muokkauksen keventäminen
 • Multavuuden lisääminen lannalla, kierrätyslannoitteilla ja maanparannusaineilla
 • Viljelykasvivalikoiman ja viljelykierron monipuolistaminen