ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Viljelijät

Carbon Action muotoutuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää uudistavan viljelyn yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään omille tiloilleen sopivia, hiiltä maahan varastoivia viljelytoimia. Carbon Action on muodostanut tiiviin, yli sata hiilitilaa kattavan verkoston. Hiilitilat toteuttavat ja kokeilevat pelloillaan omaan tarpeeseensa sopivia viljelytoimenpiteitä, jotka tähtäävät hiilen varastoimiseen ja maan kasvukunnon parantamiseen. Tavoitteena on saada kaikilta tiloilta tutkimuskäyttöön soveltuvaa aineistoa, joten jokainen tila vie tutkimusta eteenpäin. Lisäksi Carbon Action tarjoaa aivan kaikille viljelijöille mahdollisuuden oppia uudistavasta hiiliviljelystä e-kurssilla, webinaareissa ja materiaalien kautta. Alas selaamalla näet tarjontamme. Klikkaa alta, jos haluat lukea lisää hiilitiloilla tehtävistä toimista.

Uudistavan viljelyn e-opisto

Uudistavan viljelyn e-opisto on suomalaisille maanviljelijöille suunnattu ilmainen, tutkimukseen pohjautuva verkkokurssi uudistavan maanviljelyn menetelmistä. Kurssi antaa hyvät perustiedot uudistavan viljelyn menetelmistä, oman tilan tilanne huomioiden.

Materiaaleja uudistavasta viljelystä

Täältä löydät materiaaleja uudistavan hiiliviljelyn käytännöistä. Materiaali on kaikille avointa ja maksutonta, jotta jokainen voi kehittää oman tilansa toimintaa kannattavampaan suuntaan sekä viljelijän että ympäristön näkökulmasta katsottuna.

Carbon Action Klubi tarjoaa yhteisön

Carbon Action Klubi tarjoaa laadukasta ja uunituoretta tietoa uudistavasta maanviljelystä sekä hiiliviljelystä kaikille viljelijöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Klubilaisena pääset mukaan tapahtumiin ja kohtaat muita aiheesta kiinnostuneita. Tervetuloa mukaan!

Uudistavan viljelyn periaatteita

Kunnosta pelto

Ennen kuin pellolla voi tehdä uudistavan viljelyn toimia, on korjattava mahdolliset ongelmat. Havainnoimalla ja mittaamalla ongelmista saadaan tarpeellista tietoa ja osataan valita juuri oikeat ratkaisut. Usein ongelmat liittyvät vesitalouteen ja tiivistymiin. Toimivalla salaojituksella varmistetaan, ettei vesi jää seisomaan pellolle ja luodaan edellytykset uudistavalle viljelylle. Tiivistymät pitää poistaa, koska tiivistyneessä maassa happi ja vesi ei kierrä ja mikrobitoiminta on heikkoa. Kunnostetun pellon multavuus, vedenpidätyskyky ja mururakenne paranee.

Paranna maata ulkoisilla panoksilla

Kaikilla uudistavan viljelyn toimilla pyritään parantamaan maan mikrobitoimintaa. Mikrobit liimaavat maata kestäviksi muruiksi ja parantavat maan mururakennetta sekä maan kasvukuntoa. Maamikrobeja lisäämällä myös varastoidaan hiiltä maahan koska maan pysyvän hiilen on suurilta osin kuolleessa mikrobimassassa. Eloperäistä ainesta lisäämällä tarjotaan mikrobeille ruokaa ja happamuutta säätämällä niille luodaan paremmat elinolosuhteet. Eloperäistä ainesta saadaan kuiduista, lannasta ja kasvimassoista. Happamuutta säädetään kalkilla.

Maksimoi yhteytys, mikrobit ja suoja

Mahdollisimman ympärivuotinen aito kasvipeite antaa suojaa maaperälle eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vastaan. Lisäksi vihreä kasvusto on aina auringon paistaessa valmiina yhteyttämään, jolloin saavutetaan hyötyä hiilensidonnan kannalta. Myös mikrobit nauttivat kasvipeitteen tarjotessa niille ravintoa sekä juuristonsa kautta että kasvintähteinä. Kaiken kukkuraksi maan rakenne ja multavuus paranevat. Viljelykierron monipuolistaminen parantaa maan kasvukuntoa ja tehostaa ravinnekiertoa. Mitä monipuolisempi viljelykasvivalikoima on, sitä monipuolisempaa on maan pieneliötoiminta.

Minimoi häirintä

Kaikki maanmuokkaus ja kemikaalit häiritsevät mikrobeita, pieneliöitä sekä niiden keskinäisiä suhteita. Maata muokkaamalla siitä vapautuu myös paljon hiiltä, joka muuten edistäisi kasvien kasvua. Siksi muokkausta tulisi mahdollisuuksien mukaan keventää ja muokkaus tulisi ajoittaa mahdollisimman tarkasti. Kasvinsuojeluaineet vaikuttavat haitallisesti myös viljelyn kannalta tarpeellisiin eliöihin, kuten pölyttäjiin, ja heikentää peltoluonnon monimuotoisuutta. Kasvinsuojelua pitäisi tehdä mitattuun tarpeeseen ja suosia kemiattomia kasvinsuojelukeinoja.

Hiiltä sitovaa, uudistavaa viljelyä viedään käytäntöön koulutuksen avulla

Uudistavan viljelyn osaamista tarjotaan viljelijöille useita reittejä. Uudistavan viljelyn e-opiston, Carbon Action Klubin sekä yritysyhteistyön lisäksi myös neuvojien kouluttaminen lisää tietoa ja toimintaa; Carbon Action alustalla valmennetaan parhaillaan 30 neuvojaa maan kasvukunnon ja hiiliviljelyn huippuosaajiksi. Nämä huippuosaajat vievät osaamista neuvontatyössään eteenpäin ja valmennuksen työkalut sekä suunnittelumallit tarjotaan kaikkien käyttöön. Maan kasvukuntoon ja hiiliviljelyyn liittyvä osaaminen ja osaamisen jatkokehittäminen integroidaan valtakunnalliseen neuvontajärjestelmään.

Yritysyhteistyö mahdollistaa uudistavan viljelyn menetelmien käyttöönoton laajalla mittakaavalla. Useat yritykset ovat sitoutuneet Carbon Action -yritysyhteistyöhön liittyessään sisällyttämään hiiliviljelyä hankintakriteereihinsä tai kouluttamaan sopimusviljelijöitään ja työntekijöitään uudistavan viljelyn käytännöistä.

Haluatko tarjota työntekijöillesi tai sidosryhmillesi hiiliviljelykoulutusta? Järjestämme pyynnöstä koulutuksia, joten ole yhteydessä!

Koulutuspäällikkö, viljelijäyhteistyö, oppilaitosyhteistyö
Sanna Söderlund, BSAG
sanna.soderlund@bsag.fi
puh. 040 777 5515

Uudistava viljely hyödyttää meitä kaikkia

Viljelijän tärkein pääoma on peltomaa ja sen kasvukunto.

Uudistava viljely kohentaa maan kasvukuntoa. Näin pelto tuottaa parempia satoja ja sietää paremmin muuttuvia olosuhteita.

Meidän kaikkien ravinto on riippuvaista maaperästä. Huolehtimalla maaperän hyvinvoinnista, varmistetaan sen säilyminen tuottavana seuraaville sukupolville.

Uudistavat menetelmät lisäävät maaperän hiilensidontakykyä ja ravinteiden kiertoa.