ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Hanke: Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään

Kesto: 2019–2025.

Konsortio: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto (Ilmakehätieteiden keskus INAR sekä mikrobiologian, taloustieteen sekä maataloustieteiden osastot), Zürichin yliopisto, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen Ympäristökeskus (SYKE), BSAG

Konsortion johto: johtaja prof. Jari Liski, Ilmatieteen laitos, varajohtaja prof. Kristiina Regina (LUKE), tutkimuskoordinaattorit Layla Höckerstedt (layla.hockerstedt@fmi.fi), Ilmatieteen laitos, sekä Åsa Stam (asa.stam@fmi.fi), Ilmatieteen laitos.

Rahoittaja: Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia


Lyhyt kuvaus:

Ruokajärjestelmä on suurien haasteiden edessä. Sen pitäisi olla merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja samalla tuottaa kestävästi terveellistä ruokaa kasvavalle väestölle. Maanviljely aiheuttaa globaalisti ison osan ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksista. Hiilen sitominen maatalousmaahan on iso mahdollisuus ruokajärjestelmälle vastata ilmastokriisiin. Ilmastoviisas regeneratiivinen maatalous tarjoaa myös muita hyötyjä. Se parantaa maaperän kuntoa ja maaperän kykyä pidättää vettä ja ravinteita, kasvattaa viljelyvarmuutta, satoja sekä ruuan laatua, ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

stn MULTA -konsortio tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi konsortio edistää ja kokeilee maan kasvukuntoa parantavia, monihyötyisiä regeneratiivisia viljelytoimenpiteitä maatiloilla sekä kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti käyttöön Suomessa ja muualla. Kokonaisvaltaista systeemistä muutosta kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa.


Työpaketit (WP):

  • WP1 ’’Prosessit maaperässä’’, Dos. Jussi Heinonsalo, Mikrobiologian osasto, HY
  • WP2 ‘’Käytännöt maatiloilla’’, Dr. Risto Uusitalo, Luke
  • WP3 ’’Hiilen sidonnan todentaminen’’: Dos. Liisa Kulmala, IL
  • WP4 ‘’Yhteiskunta/ohjauskeinot’’: Prof. Markku Ollikainen, Taloustieteen laitos, HY
  • WP5 ‘’Vuorovaikutus’’: Dos. Laura Höijer, BSAG
  • WP6 ‘’Koordinaatio’’: Prof. Jari Liski, IL

Muut tutkimuspaikat ja niiden vastuutahot:

SYKE, Dr. Tuomas Mattila

Ilmakehätieteiden keskus INAR, Associate Prof. Annalea Lohila

Zürichin yliopisto, Prof. Anna-Liisa Laine


Tiedote hankkeesta ja tarkempi listaus mukana olevista tutkijoista ja sidosryhmistä täällä

Stn MULTA kick-off.

Vaikuttavuuskertomukset

Ohjaus kohti systeemistä muutosta (versio 3, 20.3.2022)

Todentaminen vaikuttavuuden keskiössä (versio 3 24.3.2022)

Toiminnan skaalaus yritysten avulla (versio 3 17.03.2022)

Viljelijät muutoksentekijöinä (versio 4 22.3.2022)

Kansainväliset verkostot: Suomi kokoaan isompi toimija (versio 5 13.3.2022)

Policy briefit

STN MULTA POLICY BRIEF 1: Maatalousmaan hiilivaraston hoito vaatii viljelymenetelmien päivittämistä

STN MULTA POLICY BRIEF 2: Maaperä osana ilmastoratkaisua – maatalouspolitiikkauudistus edistämään ilmastoviisasta maataloutta

Carbon Action yritysyhteistyö: Miten maaperän hyvinvointi ja yhteistyö liittyvät ruokaketjun kestävyyden parantamiseen? SOK:n Nina Elomaa ja Valion Juha Nousiainen keskustelevat