Hanke: Regeneratiivinen viljely: esitutkimus tiedon siirrosta and yhteisoppimisesta Koillis-Euroopassa

Kesto: 2020–2021

Vastuuhenkilöt: Ulrika Wikström, Kaj Granholm BSAG ja Eija Hagelberg BSAG

Rahoittaja: Tor-Magnus Enarin rahasto


Lyhyt kuvaus:

Hankkeessa selvitetään mallasohran viljelyn nykytilaa ja olosuhteita Suomessa, Puolassa ja Liettuassa ja mahdollisuuksia regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn edistämiselle. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä regeneratiivisen viljelyn potentiaalista mallasohran viljelyssä kunkin kohdealueen olosuhteissa, selvittää kohdealueiden välisen tiedonvaihdon tarpeita ja mahdollisuuksia sekä kartoittaa viljelijöiden osaamisen kartuttamiseen liittyviä tarpeita.

Hankkeessa hyödynnetään sekä hyviä olemassa olevia kontakteja paikallisiin toimijoihin (neuvontajärjestöt, tutkimuslaitokset) että suoria yhteyksiä Viking Maltin sopimusviljelijöihin