Regeneratiivinen viljely: esitutkimus tiedon siirrosta ja yhteisoppimisesta Koillis-Euroopassa

Hanke: Regeneratiivinen viljely: esitutkimus tiedon siirrosta and yhteisoppimisesta Koillis-Euroopassa

Kesto: 2020-2021

Vastuuhenkilöt: Ulrika Wikström, Kaj Granholm (BSAG) ja Eija Hagelberg (BSAG)

Rahoittaja: Tor-Magnus Enarin rahasto

Hankkeessa selvitettiin mallasohran viljelyn nykytilaa ja olosuhteita Suomessa, Puolassa ja Liettuassa ja mahdollisuuksia regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn edistämiselle. Samalla lisättiin ymmärrystä  regeneratiivisen viljelyn potentiaalista mallasohran viljelyssä kunkin kohdealueen olosuhteissa, selvitettiin kohdealueiden välisen tiedonvaihdon tarpeita ja mahdollisuuksia sekä kartoitettiin viljelijöiden osaamisen kartuttamiseen liittyviä tarpeita.

Hankkeessa hyödynnettiin sekä hyviä olemassa olevia kontakteja paikallisiin toimijoihin (neuvontajärjestöt, tutkimuslaitokset) että suoria yhteyksiä Viking Maltin sopimusviljelijöihin.