ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Hanke: Pölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaalia viljelijöille

Kesto: 1–12.2021

Vastuuhenkilö: Traci Birge, Maataloustieteiden laitos (agroekologia), Helsingin yliopisto (HY), traci.birge@helsinki.fi 

Konsortio: Helsingin yliopisto (HY), BSAG

Neuvontaryhmä: FM Eija Hagelberg (Carbon Action/BSAG), FT Juho Paukkunen (Luomus), MMM Lotta Kaila (Luke & HY), ja MMM Juuso Joona (Tyynelän tila).

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Lyhyt kuvaus: Pölyttäjien kantojen heikentymistä on dokumentoitu ympäri maailman (IPBES 2016). Lähes 90% kukkivista kasveista on kokonaan tai osittain riippuvaisia pölyttäjistä. Maatalous on suuri syy pölyttäjien katoamiselle, mutta myös tarjoaa mahdollisuuksia tukea pölyttäjiä. Suomessa merkittävimmät luonnonvaraiset pölyttäjäryhmät ovat luonnonvaraiset kimalaiset, mehiläiset, kukkakärpäset ja perhoset.

Hankkeen tavoitteena on luoda pölyttäjäystävällinen maatila -konsepti suomalaisille maatiloille. Hankkeessa tuotetaan neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi. Hanke on ratkaisukeskeinen ja tukee suoraan kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteita.

Hankkeessa jalkautetaan tutkimustietoa:

  • Kirjallisuuskatsaus, asiantuntijahaastattelut, esimerkit muualta (projektit ja suositukset)
  • Viljelijöille Pölyttäjäystävällinen maatila -opas (suomeksi ja ruotsiksi)
  • Webinaari, videoitava pellonpiennarpäivä (Vihti) jossa esitellään kukkiva petopenkka

Lue lisää: https://www.nessling.fi/apurahat/tulevaisuuden-satoa-ei-ole-ilman-polyttajia/