Taitoa torjuntaan

20.4.2020

Taitava kasvinsuojelu perustuu haittojen ennaltaehkäisyyn. Integroitu kasvisuojelu (IPM) suosii luontaisia keinoja tautien, tuholaisten ja rikkojen hallinnassa. Mikäli ennaltaehkäisy ei riittänyt, hyödynnetään ensisijaisesti fysikaalisia, mekaanisia ja biologisia torjuntamenetelmiä. Kemiallista kasvisuojelua käytetään mahdollisimman vähän. Hyvään torjuntataitoon kuuluu olennaisesti peltojen tiivis havainnointi. On oltava hereillä, jotta uhkatekijät saadaan kuriin jo ennen, kun vahinkoja on tapahtunut.  

Maaperän kunnon vaaliminen on kasvinsuojelua. Viljelylle elintärkeä maan mikrobisto muun muassa puhdistaa peltomaata haitta-aineista ja edistää kestävän mururakenteen muodostumista rihmamaisten sienten ja lima-aineidensa avulla. Hiiliviljelyssä pyritäänkin välttämään erityisesti fungisidien käyttöä, sillä haittasienten ohella ne vievät mennessään myös maaperän hyödyllistä sienikasvustoa. Hyväkuntoinen pelto jaksaa torjua ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä paremmin. Monimuotoisuus vahvistaa – monipuolinen viljelykierto, pellon pientareet ja suojavyöhykkeet auttavat pitämään pellot vastustuskykyisinä.  

Lue lisää Järki-hankkeen tuottamasta tietoiskusta!  

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun