Säätösalaojitus

1.4.2020

Säätösalaojitus

Säätösalaojituksella hallitaan peltojen salaojavaluntaa asentamalla säätökaivoja, joiden veden määrää voidaan säätää erilaisten padotuslaitteiden avulla. Tavanomaiseen salaojitukseen verrattuna pohjavedenpinta voidaan säätösalaojituksella pitää ajoittain korkeammalla, mikä johtaa salaojavalunnan vähenemiseen ja maan kosteuden kasvamiseen. Näin vähennetään ravinnehuuhtoumia ja tehostetaan kasvien veden ja ravinteiden ottoa. Turvepelloilla pohjavedenpinnan nostamisella hidastetaan turpeen hajoamista, ja siten pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 

Säätösalaojitus soveltuu parhaiten tasaisille, hyvin vettä läpäiseville maille. Maalajeista hieno hieta ja sitä karkeammat maalajit, sekä urpasavet, ovat säätösalaojitukseen hyvin soveltuvia. Salaojien lähellä olevan maakerroksen taas on oltava vettä huonosti läpäisevä, että padotus toimii.  

Tutustu Maaseutuverkoston oppaaseen säätösalaojituksen periaatteista, vaikutuksista ja toiminnasta! 

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun