Podcast: Viljelykasvien monimuotoisuus tukee luonnon monimuotoisuutta

14.4.2020

Viljelykasvien monimuotoisuudella edistetään maatalousluonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta lisäävät elinympäristöt, kuten niittypellot, monimuotoisuuskaistat ja perinnebiotoopit, auttavat lukuisten hyönteislajien kantojen vahvistumisessa. Hyönteispölytys puolestaan kasvattaa monien tärkeiden viljelykasviemme sadon määrää ja laatua. Luonnon monimuotoisuutta voidaan vaalia pitämällä pelto mahdollisimman kasvipeitteisenä – talviaikainen kasvipeitteisyys ja kyntämättä jättäminen edistävät myös maanalaisen ekosysteemin monimuotoisuutta. Lisäksi monet kasvinsyöjähyönteisten luontaiset viholliset talvehtivat kasvipeitteisillä pelloilla, ja ovat näin ollen jo paikalla auttamassa kasvinsuojelussa keväällä.  

Kuuntele täältä Suomen Luonnon #muutos-verkkolehden podcast siitä, kuinka peltoluonnon monimuotoisuutta voidaan rikastuttaa viljelytavoilla!  

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun