Peltomaassa kuhisee

28.4.2020

Tiesitkö, että maaperästä löytyy yli neljännes maailman eliölajeista? Maaperän eläimillä ja mikrobeilla on tärkeitä tehtäviä pellolla – ne muun muassa hajottavat eloperäistä aineista, vapauttavat siitä ravinteita, parantavat maan mururakennetta ja hajottavat haitta-aineita. Suomalainen peltomaa sisältää mikrobeja ja pieneläimiä keskimäärin 1,5-3 tonnia hehtaarilla, kaikista viljavimmat pellot moninkertaisesti.  

Katso Järki-hankkeen tietokortti, jossa on lisää asiaa maaperän eliöstöstä! 


Maaperän ravintoverkon eläimistä kookkaimpia ovat lierot, jotka usein muodostavat suurimman osan maaperäeläinten biomassasta. OSMO-hankkeen tuottamista materiaaleista löytyy tietoa lieroista, sekä viljelymenetelmien vaikutuksista niihin. Lataa tietopaketit alta! 

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun