Oppilaitosyhteistyötä

22.6.2020

Agrometsätaloutta oppilaitosyhteistyönä

BSAGin toiminnassa yhtenä tärkeänä osana on oppilaitosyhteistyö, joka sisältää muun muassa osallistumista kurssitoimintaan luentojen ja tilaustöiden muodossa sekä opinnäytetöiden tilaajana toimiminen. Yhteistyö on hedelmällistä monin tavoin, ja tähän sivulle keräämme oppilaitosyhteistyössä agrometsätalouden tiimoilta syntyneitä tuotoksia.

HAMK, Lepaa kevät 2020

Lepaan puutarhatalouden opiskelijat Hämeen ammattikorkeakoulusta tekivät keväällä 2020 harjoitustöinään Mustialan luomuopetustilan maisemaan peltometsätalouden harjoitustöitä.

Tarkoituksena oli selvittää, millaisia puutarha-alan malleja ja näkökulmia nousee peltometsäviljelyyn. Samalla selvitettiin peltometsäviljelyn hyötyjä agroekologian näkökulmasta liittäen näkökulmiin ekosysteemipalvelut, hiilensidonta ja monimuotoisuus. Harjoitustyökohteet sijaitsivat Mustialan peltoviljelylohkojen reunoilla, ei itse peltolohkoilla. Työ tehtiin kokonaan etänä. Opiskelijat olivat ilmakuvien, monipuolisten lohkotietojen ja valokuvien varassa, koska retkeä ei voitu kyseisenä keväänä järjestää.

Suuret kiitokset opiskelijoille mielenkiintoisista suunnitelmista ja kiitos hyvästä johdannosta ja ohjauksesta yhteistyökumppaneille, projektikoordinaattori Sanna Söderlundille (BSAG) ja lehtori Annika Michelsonille Mustialan kampukselta.

Lehtori Kirsi Mäkinen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Mustialan suunnittelukohteita oli neljässä eri ympäristössä tuottaen seuraavia malleja:

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun