Maanparannus- ja kalkitusaineet

16.4.2020

Maanparannusaineiden avulla voidaan parantaa maan viljelyominaisuuksia, sitoa hiiltä, ja vähentää vesistökuormitusta. Maanparannusaineiden ensisijainen tarkoitus on nimensä mukaisesti maanparannus, mutta osa niistä sisältää myös huomattavasti ravinteita, soveltuen näin korvaamaan keinolannoitteita.  

Kompostoitu karjanlanta, biojätteestä ja puhdistamolietteestä valmistetut kompostit, sekä sellu- ja paperiteollisuuden sivutuotteena syntyvät maanparannuskuidut lisäävät eloperäistä ainesta maahan. Eloperäisen aineksen lisäyksellä on monia hyötyjä – sillä voidaan parantaa maan rakennetta, lisätä maan veden- ja ravinteidenpidätyskykyä, ja ruokkia maan pieneliöstöä. 

Maan happamuuden korjaus onnistuu kalkitusaineilla, joita markkinoilta löytyykin lukuisia erilaisia. Kalkkikivijauheet ovat hyvä apu maan happamuuden hallinnassa ja mururakenteen parantamisessa. Rakennekalkkien käyttö parantaa maan rakennetta ja vähentää fosforin huuhtoutumista erityisesti savimailla. Kipsi on toimiva kalsium- ja rikkilannoite lohkoille, joiden pH on korkea. Myös sillä voidaan parantaa fosforin pidättymistä.  

Tutustu Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeen tietokorttiin maanparannus- ja kalkitusaineista. 

Järki Pelto –hankkeen tilaisuudessa Salossa 20.9.2018 keskusteltiin kalkista, kuiduista ja kipsistä. Katso täältä Vilkku-hankkeen maaperätutkija Janne Heikkisen esitys aiheesta.

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun