Maan kasvukunnon havainnointi on tärkeää

28.2.2020

Miten hyvin tunnet peltosi?

Pellon kunnon havainnointi on tärkeässä osassa maanviljelijän työtä, sillä vain hyväkuntoinen peltomaa tuottaa hyviä satoja. Pellon havainnointiin on olemassa monanlaisia apuvälineitä, kuten lapio ja esimerkiksi OSMO-hankkeessa tuotettu ja maan rakenteen aistinvaraisen arvioinnin avuksi tehty MARA-kortti, jonka voi tulostaa itselleen traktoriin mukaan lapion kaveriksi.

Haluatko tehdä hiilikartoituksen tilallesi? Tutustu ProAgrian sivuilla hiilikartoituslomakkeeseen ja täytä se oman tilasi tiedoilla. Tulkitse saamaasi tulosta alla olevan esimerkkitulkinnan mukaan.

Pellon havainnoinnissa oivana apuna on ovat helposti traktorissa mukana kulkevat: lapio ja maan rakenteen arviontiin tehdyt kortit.

Niinikään OSMO-hankkeessa tuotettu tuhti tietopaketti neuvoo käytännössä peltohavaintojen äärelle, antaa neuvoja lapiodiagnoosin tekoon ja satelliittikuvien tutkimiseen.

Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina. Tuomas J. Mattila, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen: 2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 197. 60 s.

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun