Luonnonmukainen ojakunnostus

20.4.2020

Ojien luonnonmukaisella kunnostuksella tavoitellaan pellon tai metsäalueen parempaa kuivatustilaa, samalla minimoiden ojituksesta aiheutuvaa vesistökuormitusta ja haittoja eliöstölle. Uoman luontainen käyttäytyminen on kunnossapidon keskiössä. Ojakunnostuksen toimenpiteet halutaan pitää myös kustannustehokkaina.  

Perkaustarpeen arviointi, uoman ympäristöarvojen selvittäminen, sekä toimenpiteiden kohdentaminen ongelma-alueille ja soveltaminen uoman luontaisen käyttäytymisen mukaan muodostavat luonnonmukaisen ojakunnostuksen pääperiaatteet. Hyödynnettäviin menetelmiin kuuluvat muun muassa tulvatasanteet, eroosion torjunta, kosteikot, laskeutusaltaat, sekä vesikasvillisuuden niitto.  

Lataa alta Ojitusten luonnonmukainen peruskunnnostus Hämeessä (OPET)-hankkeen yhteydessä tuotettu opas ojien kunnostuksesta luonnonmukaisin menetelmin. 

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun