Laidunnuksella monimuotoisuutta

23.4.2020

On niittyjä ja nummia, hakamaita ja metsälaitumia, pellon ja metsän välisiä reunavyöhykkeitä, metsäsaarekkeita, tulvaniittyjä ja rantalaitumia, joutomaita, sekä peltolaitumia. Laitumet ovat olennainen osa peltoluonnon monimuotoisuutta ja maatalousmaisemaa. 

Erityisesti pitkän, yhtäjaksoisen laidunnuksen seurauksena syntyneet perinnebiotoopit ovat lajistoltaan vertaansa vailla. Kaikista monimuotoisimmat maatalousympäristöt ovat myös kaikista uhanalaisimmat. Uusimman arvion mukaan valtaosa perinnebiotoopeista on äärimmäisen uhanalaisia, muutama erittäin uhanalainen.

Lue Järki-hankkeen tuottamasta tietokortista, kuinka laidunnuksella voidaan pitää huolta monimuotoisuudesta!  

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun