TÄSMÄVILJELY

21.4.2020

Täsmäviljelyyn kuuluvat teknologiset ja digitaaliset ratkaisut, jotka tukevat viljelytoimenpiteiden sujuvoittamista, kohdentamista ja ajoittamista. Täsmäviljelyteknologia antaa tuottajalle työkaluja tuotantoon vaikuttavien tekijöiden, kuten maaperän happamuuden, satotason tai sääolosuhteiden, mittaamiseen ja havainnointiin. Täsmennetty resurssien käyttö auttaa myös säästämään tuotantopanosten kustannuksissa. 

Salossa 5.3.2020 järjestetyssä TäsmäViljely-foorumi 2020 -tapahtumassa oli lukuisia esityksiä aiheen tiimoilta. Seminaariesitysten videotallenteet löytyvät täältä.

Lue myös nämä

Pölyttäjäystävällinen maatila

Tehtäviä Uudistavan viljelyn e-opistosta

Kosteikkoviljelyn kasviopas

Hiilitermistö haltuun