ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Julkaisuja Carbon Action -alustalta

Laidunnusopas: Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus – löydä lohkojesi hiilensidontapotentiaali

12/2020 | Tuomas Mattila ja Pyry Saarinen

Laidunnusta voi toteuttaa lukemattomin eri järjestelyin. Tässä oppaassa keskitytään järjestelyihin, joilla turvataan mahdollisimman pitkä kasvustojen lepoaika laidunjaksojen välillä. Pitkistä lepojaksoista on hyötyä sekä hiilensidonnalle ja monimuotoisuudelle että karjankasvattajalle: vaikka intensiivinen laidunlohkojen vaihto teettää työtä, tehokas ja hyvin suunniteltu laidunkierto tuo lisää tuottavuutta ja pituutta laidunkauteen. Opas pyrkii olemaan tieteellinen, mutta käytännönläheinen. Oppaan lopun osiossa ”Käytännön välineitä tilannetajuisen laidunnuksen tueksi” käydään läpi hyödyllistä välineistöä laidunnustavan muutoksen tueksi.

Regeneratiivinen eli uudistava maatalous: ruuantuotannon uusi suunta

08/2020 | Eija Hagelberg, Ulrika Wikström, Juuso Joona, Tuomas Mattila

Katsaus regeneratiivisen, eli uudistavan maatalouden käsitteen määritelmään. Regeneratiivinen maatalous on kokonaisvaltainen lähestymistapa ruoantuotantoon, jonka avulla voi parantaa maan kasvukuntoa, kasvattaa maaperän hiilivarastoa ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Kerääjäkasviopas - Käytännön ohjeita kerääjäkasvien hyödyntämiseen Suomessa

05/2020 | Eliisa Malin

Kerääjäkasvit ovat edullinen tapa lisätä monimuotoisuutta viljelykiertoon. Ne nostavat satotasoa ja hoitavat maan vesitaloutta, vähentävät ravinnevalumia sekä tehostavat ravinnekiertoja. Parhaimmillaan ne pienentävät lannoitekustannuksia ja vähentävät torjunta-aineiden käyttötarvetta.

Kerääjäkasvioppaaseen on koottu perustietoa kerääjäkasveista sekä vinkkejä ja ohjeita niiden käytön aloittamiseen. Oppaan sivuilta löydät mm. kerääjäkasvitaulukon, jonka avulla seoksen suunnittelu helpottuu.

MULTA Policy Brief: Maatalousmaan hiilivaraston hoito vaatii viljelymenetelmien päivittämistä

26.2.2020 | Tuomas Mattila, Juuso Joona & Kristiina Regina,

MULTA -hankkeen Policy Brief -sarjassa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa näkemys jostain projektissa käsiteltävästä kysymyksestä. Ensimmäisen Policy Briefin aiheena on peltomaan maaperän hiilivaraston tilanne Suomessa, sekä varaston lisäämisen mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään.

Hiiliopas - katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

22.1.2020 | Jussi Heinonsalo (toim.)

Opas maatalousmaan hiilensidonnasta kiinnostuneille. Oppaassa käydään läpi perusasioita maaperän hiilestä, sen varastoista ja prosesseista, mittaustavoista sekä siitä, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää.

Carbon Action platform - multiple benefits

11.12.2019 |

Madridin COP25-ilmastokokouksen maaperä- ja ilmastopäivässä esitelty posteri Carbon Action -alustasta.

Carbon Action -esittelyvideo

20.11.2019 |

Suomenkielinen esittelyvideo Carbon Action -alustasta.

Maaperä ilmastotalkoissa

30.8.2019 |

Eloisa pelto - hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä -seminaarissa pidettyjen puheenvuorojen pohjalta koottu julkaisu viljelymaan roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä

22.5.2019 |

Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä -seminaarin esitykset. (pääset lataamaan tiedostot klikkaamalla "lue lisää")

Avauspuheenvuoro (Saara Kankaanrinta puheenjohtaja, BSAG:n hallitus ja Carbon Action -hiilipilotin ohjausryhmä)

Miten hiilen sidonta todennetaan? (tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos)

Luonnon monimuotoisuus - ei ole vain tavoite - vaan myös keino (professori Anna-Liisa Laine, University of Zürich, Helsingin yliopisto)

Maamikrobeista hiilioppaaseen (dosentti Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto)

Hiiliviljelyn käytäntöjä ja maan murusia (erikoistutkija Tuomas Mattila Suomen ympäristökeskus)

Special case: turvepellot (tutkija Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus)

Säkeitä ravintoketjulta – taiteellinen tutkimus ja maaperän maailma (taiteilija-tutkija Teemu Lehmusruusu, Telling Tree art+rsrch)

Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä

22.5.2019 |

Eloisa pelto -seminaarin puheenvuorot videomuodossa.

Tiedetyöpaja 2

11.4.2018 |

Maaperän hiilensidonta – talous ja ilmastopolitiikka
(pj Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto sekä Jussi Lankoski, OECD)

Tiedetyöpaja 1

28.2.2018 |

Maaperäprosessit (pj Jussi Heinonsalo, IL)​
Maaperän hiilensidonnan todentaminen (pj Kristiina Regina, Luke)

Lataa materiaalit (viisi esitystä) alta zip-tiedostona.