ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

MAANPARANNUSAINEET-HANKKEET

Hankkeet: Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan (2018–2020); Maanparannusaineiden vaikutus peltomaan toiminnalliseen mikrobiyhteisöön ja mikrobiyhteisön toiminnalliseen potentiaaliin (2021)

Kesto: 2018–2021

Vastuuhenkilö: Karoliina Huusko (Helsingin yliopisto 2018–2019, Oulun yliopisto 2020–2021), karoliina.huusko@oulu.fi

Konsortio: Helsingin yliopisto (HY), Oulun yliopisto

Rahoittajat: Päärahoittajat: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö (2018–2020), Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahasto (2021)


Lyhyt kuvaus:

Hankkeessa selvitetään, miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät puupohjaiset maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen, mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin, ja mikrobiyhteisöiden koostumukseen.

Vaikutuksia tarkastellaan peltomaan ja viljakasvien juurten mikrobiyhteisöiden monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosissa eläviin keräsieniin. Työn tavoitteena on kehittää ja testata tutkimusmenetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan mikrobiyhteisöistä ja niiden roolista peltomaan hiilivarastojen näkökulmasta. Mikrobiyhteisöjä tutkitaan niin DNA:n kuin RNA:n perusteella. Tuloksien perusteella laaditaan yhteenveto tutkittujen maanparannusaineiden vaikutuksista mikrobeihin lyhyellä aikavälillä.

Hankkeessa ovat mukana myös Climate smart northern agriculture (HY, HiLIFE Helsinki Institute of Life Science), STN Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA), sekä SA-hanke DARKFUNCTIONS (#308128).