ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

MAANEUVO-hanke

Hanke: Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla

Kesto: 2019 – 2022

Vastuuhenkilöt: Eija Hagelberg, BSAG, eija.hagelberg@bsag.fi (koko hanke) & Jukka Rajala, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, jukka.rajala@helsinki.fi (työpaketti 2, neuvontaosio)

Konsortio: BSAG, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen Ympäristökeskus (SYKE), ProAgria Etelä-Suomi

Rahoittaja: Maa- ja vesitekniikan tuki ry


Lyhyt kuvaus:

Kiinnostus Carbon Actioniin on ollut erittäin suurta sekä viljelijöiden, yritysten että päätöksenteon puolelta. Pullonkaulana toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä on osaavien neuvojien koulutus sekä tulosten vieminen käytäntöön neuvojille ja viljelijöille. Tämä hanke pureutuu näihin pullonkauloihin. Lisäksi hanke vie Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia käytäntöön neuvojille ja viljelijöille.

Hankkeessa on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä: 1) viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön, 2) valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi sekä 3) vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Työpaketissa 1 (Tutkimustiedon jalkauttaminen) tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön parissa.

Työpaketissa 2 (Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus) toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus 30:lle neuvojalle ja mentorille. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan maatiloilla runsaasti, ja toimenpiteiden oikeanlainen toteuttaminen vaatii neuvojien työpanosta, joten toiminnan laajentamisen tarve on nyt varsin ajankohtainen. Hankkeen pohjalta maan kasvukuntoon ja hiiliviljelyyn liittyvä osaaminen ja osaamisen jatkokehittäminen integroidaan valtakunnalliseen neuvontajärjestelmään yhteistyössä ProAgrian ja vastaavan viranomaisen Ruokaviraston kanssa.


Lue uutinen hankkeesta tästä.

Maaneuvo-hankkeen posteri 1.10: MAANEUVO VALMENTAA MAAN KASVUKUNNON HUIPPUOSAAJIA luettavissa täältä.