ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

INAR RI Agriculture -hanke

Hanke: INAR RI Agriculture

Kesto: 2020-2023

Vastuuhenkilö: Mari Pihlatie, Helsingin yliopisto, mari.pihlatie@helsinki.fi

Konsortio: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos

Rahoittaja: Suomen Akatemia


Lyhyt kuvaus:

Professori Mari Pihlatien johtama INAR RI Agriculture -verkosto mittausasemineen selvittää pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjä ja kykyä sitoa hiiltä.

INAR RI Agriculture -hankkeella on Suomen Akatemian myöntämä lähes 1,4 miljoonan euron rahoitus kolmeksi vuodeksi. Rahoituksen turvin Suomeen perustetaan huipputason tutkimusverkosto pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutusten tutkimiseen. Konsortio tuo yhteen huipputason tutkijoita, mittalaitteita ja -asemia, sekä perustaa uusia pitkäaikaisia kenttäkokeita.

Verkosto sisältää seitsemän korkeatasoista mittausasemaa pitkäaikaisille ja jatkuvatoimisille kasvihuonekaasujen ja typen päästöjen mittauksille. SMEAR-Agri -asemat ovat osa SMEAR (Stations for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) -asemaverkostoa ja ne jakautuvat kahteen sijaintiin. SMEAR-Agri Viikki sijaitsee Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan pelloilla. Asemalla mitataan nurmiviljelyn kasvihuonekaasujen ja reaktiivisten yhdisteiden vaihtoa nurmen ja ilmakehän välillä. SMEAR-Agri Haltiala sijaitsee Pohjois-Helsingissä Helsingin kaupungin Haltialan kotieläintilan pelloilla, jossa viljellään viljaa suorakylvömenetelmällä ja vuodesta 2022 alkaen käyttäen uudistavia viljelymenetelmiä. Ilmatieteen laitoksen mittausasemista Qvidjan mittausasema sijaitsee Paraisilla Qvidjan maatilalla, orgaanisilla lannoitteilla lannoitetulla kivennäismaalla sijaitsevalla nurmipellolla. Ilmatieteen laitoksen Ruukin mittausasema Siikajoella on perustettu ojitetulle turvemaalle, joka on tällä hetkellä nurmella. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kolme nurmiviljelyssä olevaa mittausasemaa sijaitsevat Maaningalla. Näistä Anttilan asema on perustettu kivennäismaalle, ja sekä Särkisuo että Pappilansuo ovat turvemaita, joilla tutkitaan muun muassa pohjavedenpinnan korkeuden vaikutusta turpeen hajotukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu huipputason prosessitutkimukseen keskittyvä ja analyysipalveluita tarjoava isotooppilaboratorio, joka sijaitsee Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa.

INAR RI Agriculture -hanke tuottaa merkittävää tietoa pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilen sidonnan kyvystä ja toimii ilmastopoliittisten päätösten ohjauksessa. Mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi mukana Itä-Suomen yliopisto, Luke ja Ilmatieteen laitos.

Täältä löydät lisää tietoa hankkeesta englanniksi.