ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

INAR RI Agriculture -hanke

Hanke: INAR RI Agriculture

Kesto: 2020-2023

Vastuuhenkilö: Mari Pihlatie, Helsingin yliopisto, mari.pihlatie@helsinki.fi

Konsortio: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos

Rahoittaja: Suomen Akatemia


Lyhyt kuvaus:

Apulaisprofessori Mari Pihlatien johtama INAR RI Agriculture -verkosto mittausasemineen selvittää pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjä ja kykyä sitoa hiiltä.

INAR RI Agriculture -hanke on saanut Suomen Akatemialta lähes 1,4 miljoonan euron rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Rahoituksen turvin Suomeen perustetaan huipputason tutkimusverkosto pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutusten tutkimiseen. Verkosto sisältää kolme korkeatasoista mittausasemaa pitkäaikaisille ja jatkuvatoimisille kasvihuonekaasujen ja typen päästöjen mittauksille kivennäismailla. Lisäksi siihen kuuluu siirrettäviä, kohdennettuja mittausasemia turvemaille ja huipputason prosessitutkimukseen keskittyvä isotooppilaboratorio.

INAR RI Agriculture -hanke tuottaa merkittävää tietoa pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilen sidonnan kyvystä ja toimii ilmastopoliittisten päätösten ohjauksessa. Mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi mukana Itä-Suomen yliopisto, Luke ja Ilmatieteen laitos.