ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Käynnissä olevat hankkeet

Oheiseen listaan on koottu hiiliviljelyyn, regeneratiiviseen maatalouteen ja 4/1000 -aloitteeseen liittyviä kansallisia hankkeita.

 1. Carbon Action -alusta & hankkeet https://carbonaction.org/etusivu/
 2. Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase (SoildiverAgro). Luke & konsortio https://www.luke.fi/projektit/soildiveragro/ (2019-2024)
 3. Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -valtakunnallinen koordinaatiohanke VILLE, Luke https://www.luke.fi/projektit/ville/ (2018 – 2021)
 4. Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään SOMPA, Luke https://www.luke.fi/sompa/
 5. Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona – OPAL-Life, Luke https://www.opal.fi/ (2015-2020)
 6. Galina Kallio: regeneratiivisen maatalouden tutkimushanke – Näkymätön työ, näkymättömät suhteet – regeneratiivinen maanviljely ja vahvan kestävyyden arvonluonti http://www.invisiblework.fi/, https://www.galinakallio.fi/
 7. Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu VILKAS, Luke https://www.luke.fi/projektit/vilkas/ (2017-2019)
 8. Fosforin kerrostumisen nopeus matalaan muokattujen peltojen pintamaahan ja sen vaikutukset fosforihuuhtoumaan MATO: P-kerros, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö) https://mmm.fi/mato/p-kerros (2016-2020)
 9. Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä MATO: PERA, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö) https://mmm.fi/mato/pera (2016-2020)
 10. Päästösäästön jatkohanke KASKI (Kasvukuntoa kiertotaloudesta) Qvidjassa, Soilfood ja Ilmatieteen laitos (2018-2021)
 11. Ravinnekuitu-hanke. Maanparannuskuitujen vaikutus ravinnehuuhtoumariskiin. Soilfood Oy, tutkimuksen toteuttajana Luke, (2018-2019)
 12. Mikrobikunto. Maanparannusaineiden (maanparannuskuidut, biohiilet) vaikutus maaperän mikrobiologiaan. Soilfood Oy ja Helsingin yliopisto (2018-2019)
 13. Maan vesitalous ja kasvukunto: MTK-Varsinais-Suomen toteuttama tiedonvälityshanke MaVeKa https://varsinais-suomi.mtk.fi/maan-vesitalous-ja-kasvukunto (2018-2020)
 14. Yasso 15 maaperämallin kalibrointi ja testaaminen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion tarpeisiin, Luke ja Ilmatieteen laitos https://en.ilmatieteenlaitos.fi/yasso-description, https://www.luke.fi/projektit/yasso15test/
 15. Peltomaiden kemiallisen tilan valtakunnallinen seurantatutkimus Valse V, Luke https://www.luke.fi/projektit/valse-v/
 16. Kohti kestävää maataloutta: biohiili maanparannusaineena Suomessa, Helsingin yliopisto
 17. Hiililaskuri taloustohtori Taloustohtori-C, Luke https://www.luke.fi/projektit/taloustohtori-c/ (2019-2021)
 18. Nurmi hiilinieluna JuuriHiili, Luke, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto https://www.luke.fi/projektit/juurihiili/ (2019- 2022)
 19. Maatilan ilmastopäästöt ja ravinnekierrot parempaan hallintaan biokaasun ja apilanurmen tuotannon yhdistämisellä BIOKAASUAPILA, Luke https://www.luke.fi/projektit/biokaasuapila/ (2018-2020)
 20. Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia CANEMURE, SYKE, TTY, Luke, Ilmatieteen laitos jne. https://www.syke.fi/hankkeet/canemure (2018-2024)
 21. Viljelyjärjestelmien monimuotoistaminen ilmastoviisaasti DivCSA, Luke, https://www.luke.fi/projektit/divcsa/ (2018-2022)
 22. Boosting Integrated Assessment modelling in Luke for sustainability analysis BoostIA, Luke https://www.luke.fi/projektit/boostia/ (2018-2019)
 23. Maaperän mikrobiologia ja kestävä kasvintuotanto, LuMiReCi, Luke https://www.luke.fi/projektit/lumireci/ (2018-2019)
 24. OSMO- hanke, Osaamista maan kasvukunnon hoitoon, https://luomu.fi/tietopankki/osmo-osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-2015-2018/ (2015-2019)
 25. Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle PELTOKUITU, Luke, https://www.luke.fi/projektit/peltokuitu/ (2018-2020)
 26. Hyvän sadon kierrätyslannoitus, HYKERRYS & HYKERRYS 2, HY Maataloustieteiden laitos, https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/, (2016-2020)
 27. Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla VILKKU Plus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, https://www.vilkkuhanke.fi/hanke-esittely/ (2018-2020)
 28. Orgaanisen hiilen hävikki peltomaasta valumavesien mukana ORHI. Väitöskirjaprojekti, Noora Manninen, Helsingin yliopisto.
 29. Samassa Vedessä-hanke. SYKE, http://www.samassavedessa.fi/fi-FI (2018-2020)
 30. Climate smart northern agriculture (Climsage) https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science/research/climate-smart-northern-agriculture-climsage
 31. Kohti ilmastoneutraalia maataloutta: biohiilet hiilensidonnan ja ravinnekiertojen sulkemisen keinoina. Tammeorg Priit, HY (TAH Säätiön myöntö huhtikuu 2019)
 32. CARBON 4.0 hanke, HAMK. https://www.hamk.fi/projects/bioeconomy-4-0-carbon-4-0/?lang=en
 33. Ilmastosoturit -hanke. ProAgria, SeAMK, LUKE. https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/ilmastosoturit (2020-2022)

Katso myös Soilfood T&K hankkeet: https://www.soilfood.fi/tutkimus-ja-kehitystyo/