ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Päättynyt: HIILIPOLUILTA HIILIHIGHWAYLLE

Nesslingin Säätiön rahoittama ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle” -hanke keskittyi Carbon Action -hiiliviljelijöiden kouluttamiseen.

Hanke: Carbon Action – Hiilipoluilta hiili-highwaylle

Kesto: v. 2019

Vastuuhenkilö: Eija Hagelberg, BSAG, eija.hagelberg@bsag.fi

Konsortio: BSAG-vetoinen hanke, joka toteutettiin yhdessä Carbon Action -alustan tutkijoiden kanssa

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Lyhyt kuvaus: Carbon Action – ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle” -hanke jatkokoulutti Carbon Actionissa mukana olevat sata hiiliviljelijää. Tavoitteena oli tieteellisen tutkimustiedon jalkauttaminen viljelijöille ja aktiivisen vuoropuhelun synnyttäminen tutkijoiden ja viljelijöiden välille.

Carbon Action -hiiliviljelijät ovat todiste siitä, että viljelijöillä on suurta kiinnostusta olla ratkaisemassa ympäristöongelmia. Viljelijät ovat mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta omilla valinnoillaan, jonka tueksi viljelijät tarvitsevat uutta tutkimustietoa. Tätä viestiä voidaan viedä parhaiten eteenpäin näyttämällä käytännön esimerkkejä, joita tämä hanke tarjosi. Asiasta kiinnostuneille viljelijöille tulee tarjota parhaat työkalut käytännön työhön ja kokeiluihin. Tutkijoiden tuki motivoi viljelijöitä, ja vastaavasti viljelijöiden käytännön kokemukset tuovat arvokasta tietoa tutkijoille.

Hankkeen toteutus: Kaksipäiväinen tapaaminen piti sisällään asiantuntijaluentoja sekä pienryhmien luomista ja niissä työskentelyä. Paikalle saapui yli puolet Carbon Actionin noin 110 hiiliviljelijästä ja lopuille tarjottiin mahdollisuus seurata ensimmäistä päivää etäyhteydellä. Tunnelma koulutuksessa oli tiivis ja innostunut. Valveutuneet, jo paljon asioita opiskelleet viljelijät olivat tiedonjanoisia ja haastoivat tutkijoita ja muita asiantuntijoita kiperilläkin kysymyksillä.

Carbon Actionin suurinta antia onkin monen viljelijän mielestä ollut toisten hiiliviljelijöiden tapaaminen ja kokemusten vaihto. Siihen tarpeeseen yön yli kestävät koulutustapaamiset olivat enemmän kuin paikallaan. Myös kouluttajien kiireetön osallistuminen keskusteluun toi hedelmällistä sisältöä koulutuksiin, sillä vuoropuhelu tutkijoiden ja viljelijöiden välillä paitsi ruokkii viljelijöiden tiedonnälkää, myös tarjoaa tutkijoille näköalaa käytännön viljelyyn.

Pienryhmätoiminta mahdollisti hiiliviljelijöiden tietotaidon nousun uusille tasoille, sillä jaettu asiantuntijuus nostaa jokaisen ryhmäläisen osaamistasoa. Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä, sillä epäonnistuneiden kokeilujen jakaminen muiden kanssa on erityisen hyödyllistä silloin, kun käytäntöjä vasta pilotoidaan ja tutkitaan, mutta tuloksia on saatava nopeasti. Lisäksi omien virheiden jakaminen ja muiden vastaavista kuuleminen on äärimmäisen hauskaa ja yhteishenkeä nostattavaa.

Hanke oli erittäin onnistunut ja saavutti kaikki tavoitteensa. Lue lisää blogista.