ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Uudistavan viljelyn e-opisto

Hanke: Sisällön tuottoa Uudistavan viljelyn e-opistoon

Kesto: 2020–2021

Vastuuhenkilöt: Michaela Ramm-Schmidt, BSAG (michaela.ramm-schmidt@bsag.fi) ja Eija Hagelberg, BSAG, (eija.hagelberg@bsag.fi)

Konsortio: Hankkeesta vastaa BSAG, kaikki tekijät listattuna täällä

Rahoittaja: Sitra (koko e-opistolla laajempi rahoituspohja)

Lyhyt kuvaus:

Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa viljelijöille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä. Ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa 60 tunnin edestä monipuolista oppimateriaalia ja käytännön työkaluja omalla maatilalla sovellettavaksi.

Sitran rahoitus kohdistui etenkin kurssin raakamateriaalien tuottamiseen, eli kurssisisällön kirjoittamiseen suomeksi ja ruotsiksi BSAG:n henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä viljelijöiden voimin. Merkittävä osa kurssisisällöstä on myös ProAgrian neuvojien tuottamaa ilman erillistä laskutusta.

Uudistavan viljelyn e-opisto julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 9. helmikuuta 2021 ja kotisivu sekä kurssi löytyvät täältä. Lue lanseerauksen tiedote täältä.

BSAG:n tuottama aineisto on julkaistu rahoitussopimuksen mukaisesti creative commons -lisenssillä ja se on saatavilla tässä.