ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Tutkimustietoa ruokajärjestelmän toimijoille

Hanke: BSAG:n yritys- ja viljelijäyhteistyön vahvistaminen

Kesto: 2021–2022

Vastuuhenkilö: Michaela Ramm-Schmidt, BSAG (michaela.ramm-schmidt@bsag.fi)

Rahoittaja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto


Lyhyt kuvaus:

Hanke vahvistaa entisestään BSAG:n työtä viljelijä- ja yritysrajapinnassa ja nivoutuu yhteen Carbon Action -alustan muun työn kanssa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston rahoittamassa hankkeessa tuotetaan viljelijöille ytimekästä, faktapohjaista ja käytännönläheistä tietoa uudistavasta viljelystä. Yritykset tarvitsevat tietoa hiiliviljelyn periaatteista niin, että ne voidaan esimerkiksi viedä yritysten hankintakriteereihin ja voidaan kehittää uusia, jopa hiilinegatiivisia, tuotteita. Yrityksiä on myös innostettava kouluttamaan sopimusviljelijöitään ja tuottamaan tietoa kuluttajille.

Tuotettu tieto viedään viljelijöille ja yrityksille koulutusten, neuvonnan, tapaamisten, demonstraatioiden, artikkeleiden ja muiden kirjoitusten sekä muun viestinnän muodossa. Hankkeessa rakennetaan myös avointa vuorovaikutusta ja rakentavaa dialogia eri ryhmien – päätöksentekijät, viljelijät, tutkijat, yritykset – välillä. Näin toimijat pääsevät paremmin kiinni siihen, mitä kultakin toimijalta vaaditaan muutoksessa. Kohderyhmien törmäyttäminen ja yhteiskehittäminen tuo myös uusia näkökulmia ja tiedon kasvaessa kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely arkipäiväistyvät.