ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

SOCCHA -hanke

Hanke: Optinen maaperän hiilivaraston karakterisointi ja mittaus (SOCCHA)

Kesto: 2021-2024

Vastuuhenkilö: Jan Viljanen, Tampereen yliopisto (jan.viljanen@tuni.fi)

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Lyhyt kuvaus:

SOCCHA-hankkeen päätavoitteena on kehittää laseriin perustuva mittausmenetelmä, joka mahdollistaa kattavan ja nopean lohkokohtaisen hiilipitoisuuden määrityksen sekä pitoisuuden muutoksen seurannan. Maaperä on Maan toiseksi suurin hiilivarasto ja, siten, merkittävä tekijä hiilen kierrossa. Hankkeessa esiteltävä uusi maaperän hiilen mittaustapa pohjautuu laser-indusoituun hajoitusspektroskopiaan (LIBS). LIBS on kompakti kenttäkelpoinen mittausmenetelmä, joka voi operoida suoraan maakairassa olevaan maanäytteeseen. Täten hankkeessa kehitettävä mittausmenetelmä on nopea keino selvittää maalohkon hiilipitoisuus ja hiilen syvyysjakauma.

LIBS-analyysi perustuu laser-indusoidun plasma pallon säteilemään alkuaineiden karakteristiseen säteilyyn, joka mahdollistaa näiden alkuaineiden tunnistuksen ja määrän määrityksen. Plasma pallo synnytetään laserpulssilla, joka höyrystää pienen määrän näytettä ja lämmittää höyryn plasmaksi. LIBS-menetelmää on aiemmin laajasti käytetty tieteellisissä ja teollisissa sovelluksissa sillä se mahdollistaa herkän ja valikoivan alkuainemäärityksen erilaisissa näytteissä.

SOCCHA on Suomen Akatemian Jan Viljaselle myöntämä kolmevuotinen tutkijatohtorihanke. Hankkeen pääteema on tutkia laser-indusoidun plasman käyttäytymistä maanäytteillä ja kehittää LIBS-menetelmää maaperätutkimukseen yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden Bratislavan Comenius yliopiston ja Adelaiden yliopiston kanssa.