Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI)

Kesto:                1.3.2022 – 31.10.2024

Vastuuhenkilö: Eija Hagelberg, BSAG eija.hagelberg@bsag.fi

Rahoittaja:       Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -rahoitusohjelma


Lyhyt kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä kahden alueellisen pilotin avulla, jalkauttaa tietoa tehokkaasti edelleen hyödynnettäväksi koko maataloussektorilla sekä luoda malli, jolla tilannetajuisia menetelmiä voidaan pilotoida ja kehittää alueellisesti muuallakin. Tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä pilotoidaan kahden, 6–7:n viljelijän muodostaman ydinryhmän voimin.

Tilannetajuinen laidunnus -pilotti toimii Pirkanmaan alueella ja tilannetajuinen vihreiden viikkojen maksimointi Uudenmaan alueella. Ydinryhmät testaavat menetelmiä, hyödyntäen vertaisoppimisen ja Holistic Management-koulutuksen lisäksi uusinta mittausteknologiaa. Ydinryhmien ympärille muodostetaan alueelliset edelläkävijäryhmät, ja laajemmin tuloksia skaalataan koko maan mittakaavassa. Hankkeen etenemisestä tuotetaan lyhytdokumenttielokuva, ja toimenpiteiden taloudelliset ja aineettomat hyödyt kartoitetaan tilakohtaisesti.

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti eli HITTI-hanke perustuu tutkimustietoon, erityisesti BSAG:n koordinoimalla Carbon Action -alustalla tuotettuun hiiliviljelyn tutkimustietoon ja viljelijäkokemuksiin. Hanke toteutetaan viljelijälähtöisesti ja siinä vahvistetaan viljelijöiden vertaisoppimista.

HITTI-hankkeen ohjausryhmä:

pj. Johanna Vanhatalo, Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö
vpj. Laura Höijer, Toimitusjohtaja, Baltic Sea Action Group
Timo Sipiläinen, Professori, Taloustieteen osasto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Arto O. Salonen, Professori, Yhteiskunta- ja kauppatieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Jari Liski, Tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos
Sari Peltonen, Johtava asiantuntija, ProAgria Keskusten liitto
Pia Tynys, Suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto
Liisa Hyttinen, Projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto
Marja Oesch, Carbon Action -hiiliviljelijä, Pursilan tila, Hausjärvi
Mikko Leikola, Carbon Action -hiiliviljelijä, Millolan tila, Lohja
Aleksis Kyrö, Johtokunnan puheenjohtaja, MTK-Uusimaa
Mika Hirvijoki, Johtokunnan jäsen, MTK-Pirkanmaa

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI) on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma