ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

DEEP-SOM -HANKE

Hanke: Maaperän syvien kerrosten hiilivaraston muodostuminen ja dynamiikka (DEEP-SOM)

Kesto: 2021-2025

Vastuuhenkilö: Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto (jussi.heinonsalo@helsinki.fi)

Konsortio: Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Laboratoire de Géologie, Sorbonne Université, The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Wageningen University and Research ja Chinese Academy of Sciences

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Lyhyt kuvaus:

Maan orgaaninen aines on maapallon suurimpia hiilivarastoja. Maaperän suuren hiilen sitomispotentiaalin ja toimenpiteiden alhaisten yksikkökustannusten takia maatalousmaan orgaanisen aineen määrän lisäämisestä erilaisilla tavoilla on tullut yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. DEEP-SOM – hankkeen tarkoituksena on tutkia miten syvempien maakerrosten pysyvä hiilivarasto muodostuu ja miten kasvien juuret ja biologia siihen vaikuttavat. Hankkeen ainutlaatuisuus on siinä, että projekti keskittyy vähän tutkittuihin syviin maakerroksiin ja yhdistää pysyvän hiilen syntyyn vaikuttavat keskeiset tekijät: mineraaleihin sitoutuneen ja partikkelimuotoisen hiilen, ravinnetasapainon, syväjuuriset kasvit, mikrobiologian sekä uudenlaiset kemialliset määritysmenetelmät ja orgaanisen aineen iänmäärityksen. Kokeellisten tulosten avulla voidaan edesauttaa ilmastomallien kehitystä sekä arvioimaan ilmastonmuutosta hillitsevien toimintatapojen tuloksellisuutta.

Apulaisprofessori Jussi Heinonsalon johtama DEEP-SOM -hankkeelle on myönnetty neljän vuoden rahoitus 2021-2025 Suomen Akatemialta. Hankkeen yhteistyöorganisaatiot ovat Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos, Ranskan Laboratoire de Géologie, Sorbonne Université, The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Alankomaiden Wageningen University and Research ja Kiinan Chinese Academy of Sciences.

Hankkeen taustalla on SOK:n rahoituksella toteutettu metrin maanäytteiden otto ja analysointi (v. 2019–2021). Baltic Sea Action Groupin koordinoiman työn toteutti Helsingin yliopiston tutkijat, ja maanäytteitä otettiin Carbon Action hiilitiloilta.

Lue lisää myös S-ryhmän sivuilta.