ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Hanke: JÄRKI ja Carbon Action viljelijäyhteistyö 

Kesto: 2019 – 2023

Vastuuhenkilö: Eija Hagelberg, BSAG, eija.hagelberg@bsag.fi 

Rahoittaja: Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö sekä Sophie von Julinin säätiö

BSAG:n JÄRKI-hanke on toiminut vuodesta 2009 kestävän maatalouden edistämiseksi. Hanke sai 2019 viisivuotisen jatkorahoituksen projektin perusrahoittajilta Louise ja Göran Ehrnroothin säätiöltä sekä Sophie von Julinin säätiöltä. Rahoituksella kehitetään Carbon Actionin viljelijäyhteistyötä ja jatketaan BSAG:n kestävän maatalouden työtä, jotta ympäristötoimenpiteet olisivat viljelijöille helposti toteutettavia ja jokapäiväistä toimintaa. 

Tärkeä osa tästä toiminnasta on yhteistyö sadan Carbon Action – hiiliviljelijän kanssa. Verkostoon kuuluu myös muita regeneratiivisesta eli uudistavasta maataloudesta kiinnostuneita viljelijöitä. Lisäksi tuotetaan viestintämateriaaleja kestävästä maaperän hoidosta, järjestetään koulutustilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä tehdään yhteistyötä neuvojien, tutkijoiden, oppilaitosten ja päättäjien kanssa. Kansainvälisistä hiiliviljelyn verkostoista tuodaan suomalaisten viljelijöiden tietoon uusia innovaatioita ja toimintamalleja.  

JÄRKI-toiminta jatkaa laajakatseista työtä kestävän ja uudistavan maatalouden edistämiseksi.

Lue uutinen jatkorahoituksesta:

https://www.bsag.fi/fi/kestavan-maatalouden-edistamiselle-jatkorahoitusta/

Posteri 1.10: Carbon Action viljelijäyhteistyö luettavissa täältä.