ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

CO-CARBON -hanke


Hanke: Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (CO-CARBON)

Kesto: 2020–2023. Mahdollisuus myös jatkoon 2024–2026.

Konsortio: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kööpenhaminan yliopisto

Konsortion johto: johtaja: apulaisprofessori Leena Järvi (Helsingin yliopisto), leena.jarvi@helsinki.fi

varajohtaja: apulaisprofessori Ranja Hautamäki (Aalto-yliopisto), ranja.hautamaki@aalto.fi

tutkimuskoordinaattori: Rosa Rantanen (Helsingin yliopisto), rosa.rantanen@helsinki.fi

vuorovaikutusvastaava: Tiina Merikoski (Aalto-yliopisto), tiina.merikoski@aalto.fi

Rahoittaja: Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia


Lyhyt kuvaus:

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa.

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitetään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käytäntöjä, joilla hiilen sitoutumista tehostetaan yhdessä muiden ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen kanssa. Tutkimusryhmään kuuluu ilmakehä-, maaperä- ja sosiaalitieteilijöitä sekä maisema-arkkitehteja. Tutkimusta tehdään yhteissuunnittelun keinoin kaupunkivihreän käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä kaupunkien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja edistää hiilensidontaa parantavien päätösten tekemistä.

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). CO-CARBON on osa STN:n Ilmastonmuutos ja Ihminen -tutkimusohjelmaa (CLIMATE).

CO-CARBON hankkeen verkkosivut.


Työpaketit (WP):

WP1 ‘Quantification of carbon storage and fluxes in UGI’, apulaisprof. Leena Järvi, HY

WP2 ‘Verification and upscaling of CSS in diverse UGI’, dos. Liisa Kulmala, IL

WP3 ‘Envisioning carbon-smart and just UGI’, prof. Christopher Raymond, HY

WP4 ‘Planning carbon-smart UGI from city-level to green spaces’, apulaisprof. Ranja Hautamäki, AY

WP5 ‘Construction and management of carbon-smart’, dos. Harri Mattila, HAMK

WP6 ‘Consumer carbon handprint’, tutkijatohtori Juudit Ottelin, AY

WP7 ’Interaction’, tutkijatohtori Tiina Merikoski, AY