ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Carbon Action -alusta – monta hyötyjää

Suomalainen Carbon Action -alusta tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi alustalla edistetään ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa.

Missä nyt mennään? Lue viimeisin Carbon Action -alustan päivitys! >>

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei riitä enää pelkkä päästöjen vähentäminen, vaan samanaikaisesti tarvitaan keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilen varastoiminen ilmakehästä luonnon prosessien kautta maatalousmaahan on yksi tehokkaimmista ilmastoratkaisuista – ja samalla monihyötyinen.

Hiiliviljely lisää hiilen määrää maaperässä, mikä parantaa maan rakennetta ja pellon tuottavuutta. Samalla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin sietokyky lisääntyvät, ja maaperän kyky pidättää vettä, kiintoainesta ja ravinteita paranee. Itämeri hyötyy vähentyneistä ravinnepäästöistä ensimmäisenä, sillä Carbon Action toteutetaan Suomessa, Itämeren valuma-alueella.

Hiilen varastoinnin potentiaalin käyttöön saaminen maatalousmailla vaatii tieteellisen tutkimuksen yhdistämistä käytännön viljelytyöhön sekä toimivaa tiedonvaihtoa. Terve maaperä voidaan saavuttaa tukemalla mikrobiston monimuotoisuutta ja kasvien yhteyttämistä mm. monipuolisella ja jatkuvalla kasvipeitteisyydellä, maanmuokkauksen minimoimisella sekä torjunta-aineiden ja teollisten lannoitteiden käytön vähentämisellä.

Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama ja Sitran käynnistysrahoituksella vuonna 2017 aloitettu pilotti, jonka tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos. BSAG vastaa kokonaisuudesta sekä yritys- ja viljelijäyhteistyöstä. Kaksivuotisen käynnistysrahoituksen aikana Carbon Action -pilotista on kasvanut yhteistyöalusta, jossa on useita hankkeita, rahoittajia, viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita ja yrityksiä.


Carbon Action -alusta kattaa koko kentän:

-Käytännön viljelijöiden osallistuminen kehitystyöhön

-Korketasoinen tieteellinen tutkimus

-Yritysyhteistyö

-Viestintä, koulutus ja vaikuttaminen


Carbon Action -alustan tavoitteet ovat:

Carbon Action on tähtää monihyötyisyyteen: maan parempaan kasvukuntoon, lisääntyvään luonnon monimuotoisuuteen ja resilienssiin, ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen vesistöihin ja Itämereen.

Carbon Action alustan tarkemmat tavoitteet ovat:

-Tutkia ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa

-Edistää ja kokeilla maan kasvukuntoa parantavia, monihyötyisiä ja regeneratiivisia, eli uudistavia viljelytoimenpiteitä maatiloilla

-Kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti käyttöön Suomessa ja muualla   

-Saada systeemiseen muutokseen tarvittava määrä toimijoita liikkeelle


16.8.2019: Carbon Action täydessä vauhdissa edistämässä tuoreen IPCC-raportin suosituksia

6.6.2019: Blogi: Hallitusohjelma ympäristökriisien ytimessä

Carbon Action -ohjausryhmän pj. Saara Kankaanrinta, BSAG
Eloisa pelto -tiedeseminaarin avauspuhe 22.5.2019