ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

CARBOCREDIT-hanke

Hanke: CARBO – Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)

Kesto: 2019–2020

Vastuuhenkilö: Jari Liski, Ilmatieteenlaitos, jari.liski@fmi.fi

Konsortio: CARBOCREDIT-hanke oli osa CARBO-yhteistyöverkostoa.

Rahoittaja: Business Finland


Lyhyt kuvaus:

CARBOCREDIT-hankkeessa kehitettiin peltojen hiilensidonnan todentamisjärjestelmää, jolla voidaan määrittää viljelytapojen vaikutukset hiilensidontaan. Nurmipellon kasvillisuuden ja maaperän hiilensidonnan todentamisjärjestelmä kehitettiin Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn) -alustalle. Alusta yhdistää hiilenkierron laskentamallit, erilaiset mittaukset mallien käyttämistä ja tulosten analysointia varten sekä matemaattiset menetelmät. Nurmipeltojen hiilenkierron laskennan lähtökohtana käytettiin kivennäismailla BASGRA_N-mallia (Höglind ym. 2020) ja turvemailla BASGRA-BGC -mallia (Huang ym. 2020). BASGRA_N-malliin lisättiin mahdollisuus käyttää maaperää kuvaavina osina Ilmatieteen laitoksen Yasso15- ja Yasso20-malleja.Todentamisjärjestelmän havainnollistamiseksi kehitettiin Pelto-observatorio -verkkopalvelua, Nevalainen et al. pre-print, joka näyttää pelto-ekosysteemien toimintaan ja hiililaskentaan liittyviä tunnuksia automaattisesti reaaliajassa projektin tutkimuspelloilla Qvidjassa ja Ruukissa sekä 20 intensiivisesti tutkitulla Carbon Action -maatilalla.

Hiilen sitoutumisen todentaminen on välttämätöntä, jotta hiiliyksiköt saadaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ilmastotyön käyttöön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Samalla kerättiin uutta tietoa kahden muun tärkeän kasvihuonekaasun, metaanin ja typpioksiduulin, päästöjen määrittämisestä ja hallinnasta sekä viljelytoimenpiteiden vaikutuksista.