ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

CARBOCREDIT-hanke

Hanke: CARBO – Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)

Kesto: v. 2019 – 2020

Vastuuhenkilö: Jari Liski, Ilmatieteenlaitos, jari.liski@fmi.fi

Konsortio: CARBOCREDIT-hanke on osa CARBO-yhteistyöverkostoa. Verkostoon kuuluvat: Valio, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Itä‐Suomen yliopisto, Atria Tuottajat ja Yara. Erityisesti nurmen hiilensidontaan pureutuvissa tutkimus- ja kehityshankkeissa tehdään töitä myös monen pienemmän yrityksen ja tutkimusryhmän kanssa.

Rahoittaja: Business Finland


Lyhyt kuvaus:

CARBO-yhteistyöverkosto tuo yhteen suomalaisia ruoantuotannon toimijoita sekä ilmasto- ja nurmitutkimuksen huippuryhmät. Hanke tähtää ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja resurssitehokkuuteen.

Tavoitteena on suomalaisen maito- ja lihaketjun ympäristövaikutusten pienentäminen tutkimukseen perustuvan tiedon, uusien innovaatioiden ja tilapilottien avulla. Samalla parannetaan suomalaisen maatalouden kannattavuutta ja vientikilpailukykyä. Hankkeen avulla vastataan myös kuluttajien toiveiden muutoksiin: ruoan alkutuotannon on oltava entistä läpinäkyvämpää ja kestävämpää.

CARBOCREDIT-hankkeen ytimessä on hiilen sidonnan todentaminen. Ilmatieteen laitoksella kehitetään järjestelmä, jolla nurmen kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontaa kyetään luotettavasti mittaamaan. Mittausjärjestelmän avulla maaperän hiilensidontaa vahvistavia toimenpiteitä voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön laajamittaisesti. Hankkeessa tutkitaan myös sitä, millä käytännön toimilla hiiltä voidaan elintarviketuotannon yhteydessä parhaiten sitoa maaperään. Koetiloilla selvitetään esimerkiksi, miten nurmikasvilajien määrä, nurmen niittokorkeus ja käytetty lannoitus vaikuttavat nurmen kykyyn sitoa hiiltä.


Tiedote: https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/nurmipellot-ovat-pohjoisen-maatalouden-erikoisuus-laaja-suomalaishanke-tahtaa-ilmastonmuutoksen-hidastamiseen-ja-resurssitehokkuuteen/

LUKE:n hanke CARBO yhteistyöverkostossa: CARBONURMI https://www.luke.fi/projektit/carbonurmi/