ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

BIOHILA

Hanke: Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallitusta (BIOHILA)

Kesto: 2021–2023

Konsortio: Ilmatieteen laitos (IL), Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Biocode Oy ja Valio Oy

Konsortion johto: Jari Liski (IL), Iivari Kunttu (HAMK), Ernesto Hartikainen (Biocode Oy) ja Juha Nousiainen (Valio Oy).

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -ohjelma (kehittämishanke)

Lyhyt kuvaus: Hankkeen päätavoite on kehittää menetelmä tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta ja hyödyntää tätä tietoa ja menetelmää maatalouden hiilitaselaskennassa, julkisen ja yksityisensektorin ilmastotyössä sekä elintarviketuotannon operatiivisessa toiminnassa.

Hankkeessa syntyy peltojen biomassan arviointi-, kartoitus- ja mallinnusmenetelmä, joka on liitetty keskeisiin maatalouden ilmastoratkaisuja ohjaavan päätöksenteon ja toiminnanlaskentasovelluksiin: kasvihuonekaasujen inventaario- ja skenaariojärjestelmiin sekä hiilikompensaatioiden ja elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskureihin. Tämä menetelmä soveltuu peltolohko- ja tilakohtaiseen hiilitaselaskentaan, ja sillä voidaan tuottaa tietoa biomassan ja hiilitaseen vuotuisesta kasvukehityksestä lohkotasolla satelliittikuvia hyödyntäen.

BIOHILA-hankkeessa kehitetään menetelmä tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta yhdistämällä satelliitti- ja kenttämittauksia sekä ekosysteemimallitusta (1 ja 2) ja tapoja hyödyntää tätä tietoa hiilitaselaskennan sovelluksissa (3 ja 4). Numerot viittaavat hankkeen työpaketteihin; viides työpaketti vastaa viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Kuva: Jari Liski.

BIOHILA hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma